For å bidra til å spre realistisk og seriøs informasjon om hva hypnose og annen psykoterapi kan brukes til i praksis, besøker vi ikke-næringsdrivende grupper som frivillige organisasjoner, foreninger og annet for interessante, nyttige og skreddersydde foredrag tilpasset deltagerne. Varighet er fra 1-3 timer, og vi har kun kapasitet til å takke ja til et par foredrag per måned.

Aktuelle temaer kan være:

 • Hypnose og barn
 • Selvhypnose
 • Stressmestring
 • Hypnose og allergi
 • Hypnose og røykeslutt
 • Hypnose og vektreduksjon
 • Hypnose og smerter
 • Hypnose og idrett
Ta kontakt med Remi Marents på epost remi@studioday.no og fortell kort om hvem dere er og hva slags arrangement dere har, så ringer vi tilbake for en kort prat.
Se her for noen uttalelser fra kurs / foredrags deltagere: Erfaringer

Ifølge forskning lider omkring 1,3 millioner nordmenn av kroniske smerter. (Kilde) Hypnose er sett på som den mest effektive ikke-farmakologiske metoden for smertelindring, og det er takket være hypnosens iboende kraftige effekt på smerter at hypnose er anerkjent av den tradisjonelle legevitenskapen, og er i bruk ved mange sykehus, også i Norge; Ullevål Universitetssykehus, Aker Sykehus, A-hus, Rikshospitalet – og sikkert mange vi ikke kjenner personlig. Hypnose brukes på smerteklinikker over hele verden – og som Norges fremste leverandør av hypnose så har vi et stadig økende fokus på behandling av smerter. Vi tilbyr både kurs, foredrag og behandling om dette temaet, og jobber kun etter metodikk som er basert på forskning og kliniske undersøkelser. (Jensen et al., 2008, Jensen, Barber, Romano, Hanley et al., 2005, Jensen et al., 2006) Hypnose kan, og bør ofte, være en del av behandling med målsetning om å påvirke de ulike deler ved profesjonell smertebehandling: smertereduksjon, økt aktivitetsnivå, bedret humør, bedret søvnkvalitet. Internasjonalt klassifiseres smerte i tre hovedtyper, nevropatisk (skader i nervesystemet), nociceptive smerte (skader i vev; muskler, hud osv.) – og psykogen smerte (stressvariabelt og forårsaket av psykologiske traumer og prosesser). Vi har lang erfaring, og jobber med alle tre typene. Pasienter har ofte flere typer smerte, og andre smertetilstander som ikke er så lette å putte i bås, uten at dette er problematisk for resultatene, eksempelvis fibromyalgi og CRPS-1 (complex regional pain syndrome type 1). Pfizer skriver ganske bra om kronisk smerte på sine websider.   Foredrag og kurs skreddersys etter faglig ambisjonsnivå, tidsforbruk, betalingsvilje og antall deltagere – mens behandling foregår 1:1 etter en metodikk som er beskrevet her. Viktig: Før behandling av kroniske smerter starter, vil vi gjøre en inntakssamtale for å utelukke kontraindikasjoner, og få et klart bilde av hvorvidt du vil ha utbytte av behandlingen. Deretter vil vi foreslå en tilpasset behandlingsplan som du kan ta stilling til – og vi vil med din tillatelse informere din lege / ansvarlige behandler for å sikre at vår behandling ikke er i konflikt med vedkommendes opplegg for deg. Typisk behandlingsforløp ved kroniske smerter består av et klinisk intervju og inntakssamtale som er standardisert, en time med oppdatering på den for deg seneste relevante forskning på smerte, og så en tilpasset behandling:

 1. Inntakssamtale. Her innhenter vi all informasjon vi trenger for å designe et optimalt behandlingsopplegg – og du får den informasjonen du trenger for å forstå på hvilke måter du kan bruke hypnose for å bedre situasjonen din; alene ved selvhypnose, med lydopptak på CD / MP3 laget av Remi Marents – og i løpet av 1:1 timene hos oss. Vi setter mål for behandlingen som vil danne grunnlaget for behandlingsopplegget, og vi fyller ut et smerte evalueringsskjema, og du underskriver fullmakt så vi kan sende beskjed til legen din. Totalt bruker vi 90 minutter på dette, og 30 minutter på å tilskrive legen din.
 2. Lære om smerte; hvordan skapes den, hvor i kroppen og hjernen skapes og behandles smerte, på hvilke måter kan smerteopplevelsen kan manipuleres for å gi deg en bedre hverdag. 60 minutter, og kan gjerne tas direkte før første sesjon av del 3 under, slik at du booker en dobbelttime.
 3. Selve behandlingsforløpet vil bestå av 60-minutters sesjoner normalt en gang per uke – og inkluderer komponenter fra de behandlingsmål som er satt i del 1, som typisk inkluderer en eller flere av de følgende:
 • Reduksjon av hvor alvorlig smerten oppleves
 • Reduksjon av i hvor stor grad du forstyrres av eller blir berørt av smerten
 • Redusert fokus på smerten
 • Økt evne til å ignorere smerte
 • Redusert oppfatning av utmattelse
 • Økt tro på at klienten har de evner og ressurser som kreves for å kontrolleresmerten og dens negative effekt på ens liv
 • Akseptere smerten (redusert tro på at å lete etter en medisinsk kur mot smerte som vil være effektiv, og at smerten må reduseres for at klienten skal kunne leve et meningsfylt liv)
 • Kontrollert tenking av positive smerte-relaterte tanker
 • Økt evne til å automatisk avbryte negativ grubling (katastrofetanker), og å erstatte disse med mer nyttige tankemønstre
 • Økt tro på at det er trygt å bevege seg og være aktiv, trass i smerten
 • Økt tro på at det er mulig å klare seg bra uten smertestillende medisiner
 • Økt selvtillit på egen evne til å klare seg godt alene uten andres smertelindrende behandling
 • Komme igang med og opprettholde muskelstyrkende og tøyende aktivitet / trening
 • Slutte å unngå bruk av eller bevegelse av en kroppsdel
 • Slutte å bruke "hvile" som respons på smerte, som å legge seg ned, sette seg, eller gå til et mørkt og stille rom
 • Økning av aktiviteter som klienten finner verdifulle
 • Opprettholde et akseptabelt aktivitetsnivå, på tross av smerten
 • Ikke tillate smerten å påvirke eller forstyrre andre aktiviteter
 • Økt evne til å styre innsovning og generell søvnkvalitet
Vi jobber som sagt etter en strukturert modell, og det finnes en arbeidsbok som vi ber deg kjøpe i forkant. Denne vil gjøre deg bedre i stand til å ha et optimalt utbytte av behandlingen, og gir mere informasjon enn det vi har tid til i timene du er hos oss, og den er svært god når det gjelder å bruke selvhypnose for å kontrollere smerter på lang sikt. Selv om du velger å ikke bruke oss på å bedre dine smerter, lover vi at du vil ha glede av denne boken. Her er link til å bestille boken for under 200.- hos Amazon, den kommer i posten på normalt 2 uker: Bestill arbeidsboken her

Krisehjelp er ikke terapi på lang sikt, og er vanligvis ikke mer enn 1 til 3 måneder. Når jeg jobbber med dette, er det IKKE hypnose som er hovedverktøyet. men terapi basert på forskning etter Twin Towers i USA. Fokuset er på et eller tilbakevendende problemer som er overveldende og traumatisk. Hvis et traume eller krise ikke blir løst på en sunn måte, kan opplevelsen føre til mer varige psykologiske, sosiale og medisinske problemer. Krisehjelp består av undervisning, veiledning og støtte. Krisehjelp er ikke en erstatning for personer som trenger og ikke får intensiv eller langvarig psykisk helsevern. Krisehjelp kan innebære oppsøkende virksomhet, arbeide i et fellesskap og er ikke begrenset til kontortider og steder.

Det finnes mange beskrivelser og mye er skrevet om kriseintervensjon og krisehjelp. Uavhengig av teori og forfatter, er det fellestrekk i den prosessen som en terapeut kan hjelpe folk til å takle og komme videre fra voldsomme og traumatiske hendelser i sine liv.

De 8 delene i Krisehjelp

 1. Utdanning. Det er en naturlig evne for de fleste mennesker å klare seg i en krise dersom de har den støtte, veiledning og de ressurser de trenger. Selve poenget med kriseintervensjon er å behandle påvirkningen av en krise. I de fleste tilfeller innebærer en krise normale reaksjoner som er forståelig, på en unormal situasjon. En effektiv krisehjelp gir informasjon, aktiviteter og struktur som vil hjelpe oss igjen og komme igjennom krisen. Enda viktigere vil krisehjelp sikre at du ikke forlenger en krise, og det vil hjelpe til å ikke skape flere problemer i ditt liv og andres liv. (skadelig atferd som aggresjon, rus mm.) Konfrontasjon gjennom informasjon og drøfting kan også være en viktig del av kriseintervensjon.
 2. Observasjon og øke bevissthet. En krise i livet vårt kanforverres av lav selvbevissthet eller at vi ikke anerkjenner virkningen vår atferd har på andre, samt virkningen det har på oss selv. Å øke din bevissthet kan føre til valg som fremmer gjenvinning av balanse og velvære (eller i det minste reduksjon av smerte). Du kan ikke hjelpe deg selv hvis du ikke kan se problemet og hvordan du kan være medvirkende til krisen selv og for andre. I noen tilfeller kan familiens dynamikk og kommunikasjonsproblemer innen familier forlenge en krise.
 3. Oppdage og bruke vårt potensial. Hver krise representerer en mulighet for personlig vekst og til å oppdage vårt høyeste potensiale og sanne jeg. Den største helten i enhver krise er den personen som ikke tror han eller hun er en helt, men er forberedt på utfordringen med de uoppdagede kvaliteter og evner som kun oppdages når vi står overfor tragedie og kriser i løpet av livet. Se bokanbefaling nederst! Mens støtte er viktig, betyr ikke dette at personen i krise ikke bør bli oppmuntret og noen ganger påvirket til å ta avgjørelser og iverksette tiltak for å løse krisen og forbedre livskvaliteten sin.
 4. Forstå våre problemer. Det er en grunnleggende egenskap at alle mennesker vil gjøre det beste de kan med de ressurser og evner de har under en krise. Under enhver krise, er det viktig å gjenkjenne eller oppdage vår sanne og dypeste intensjon. Du må holde dine intensjoner i bakhodet uansett hva du gjør. Mens vår hensikt vanligvis er å gjøre livet bedre, kan vår atferd bli villedet, misforstått og mindre effektiv enn vi ønsker. Selvforståelse så vel som å forstå hvordan andre kan holde oss fastlåst er viktige elementer i veien videre.
 5. Opprette nødvendig struktur. Det viktigste aspektet ved kriseintervensjon og rådgivning er å gi en sosial “beholder” for vår erfaring som vil hjelpe oss å uttrykke, utforske, undersøke og bli aktiv på måter som hjelper til med å sikre at krisen ikke blir langvarig. For hver enkelt av oss er det ulike nødvendige aktiviteter og rutiner i livet vårt i tider med nød som gir komfort og støtte. Disse inkluderer ikke alkohol, medikamenter eller andre rusmidler. Medisiner bør kun brukes til å forhindre en fysisk eller psykisk sammenbrudd. Formålet, varighet, frekvens og mulige konsekvenser av medisiner må defineres for å kunne ta informerte beslutninger.
 6. Å utfordre irrasjonell tro og urealistiske forventninger. Få mennesker, i tider med krise, har de nødvendige ferdighetene til å fullt ut undersøke hva de tenker, hva de antar og hva de forventer av seg selv, sine nære og fra andre på egenhånd. Våre tanker, spesielt de vi ikke ser på, bidrar mye til hvordan vi føler og hva vi gjør som respons til våre følelser.
 7. Bryte onde sirkler og vanedannende atferd. Mange kriser er et resultat av onde sykluser eller avhengighet. For eksempel kan narkotika og alkohol, ikke bare ødelegge livet vårt, men det vil forvirre hvordan vi egentlig føler om oss selv, andre og verden rundt oss. Akkurat her bruker jeg mye hypnose, avhengig av hvor langt atferden er kommet. Man kan ikke vite hvordan man føler og hva man virkelig ønsker hvis dine følelser er endret av kjemikalier, medisiner, alkohol og andre rusmidler. En smertefull krise kan få en person til å unngå og flykte fra hvordan de føler. Det er som å tisse i buksa når du fryser. Usunn flukt og unngåelse av følelsesmessige smerte og ubehag kan innebære bruk av medisiner, narkotika, alkohol, trening, sex, spenning, fester eller å arbeide overdrevet. Å ta rollen som et “offer” vil få andre til å ville redde en person i krise – og forlenge krisen ved å nekte å håndtere en krise skaper tilsynelatende sunne støttende relasjoner. Men: Når en person blir avhengig av andre og “rømmer” til å føle seg bedre, starter en veldig dårlig sirkel. Slike dårlige sykluser begynner med atferd som er ment å unngå eller flykte fra følelsesmessig smerte, men til slutt vil slik unngåelse- og flukt-atferd skape flere problemer, eller det samme problemet vi prøver å unngå. En slik ond sirkel vil faktisk forlenge en krise.
 8. Lag midlertidig støttestruktur. Under en krise er det ofte nyttig å danne korte relasjoner med andre for å få støtte. Krisehjelp og intervensjon er svært nyttig og nødvendig. En sunn avhengighet av støtte er vanligvis forbigående og vil alltid føre til økt uavhengighet. Usunne avhengigheter er langsiktige og skaper økende avhengighet snarere enn uavhengighet.
Ved krisesituasjoner er Remi Marents tilgjengelig for krisehjelp for å hindre at traumer blir unødig skadelige. Jeg kan kontaktes på telefon 91666666 eller epost remi@studioday.no – hele døgnet, bestandig.
Bokanbefaling som jeg ofte gir klienter ifm med store kriser: Cullberg: Mennesker i krise og utvikling

Gårsdagens grusomme hendelser påvirker oss alle- men det er viktig å skjønne at for de som har mistet nærstående er det helt avgjørende for om traumer skal resultere i permanent skade eller ikke å raskt komme til kvalifisert behandling. Etter 9-11 i USA vet vi mye om hvordan unngå at skadene på etterlatte blir unødig store. Sympati er IKKE nok. Jeg har dette i utdannelsen min som psykoterapeut, og jeg vil være tilgjengelig for timer med krisepsykiatri for mine eksisterende klienter og eventuelt andre med ønske om umiddelbar støtte. Jeg er tilgjengelig på telefon 91666666, eller bruk epost.

Mine dypeste kondolanser går til berørte av både ofre og gjerningsmann.

20110723-101433.jpg