Norge har så vidt begynt å gå videre etter 22. Juli 2011 – men det er mange som vil bli stående – lenge.

Den 22. juli skjedde noe som vil forandre Norge for alltid. Vi som nasjon mister noe av uskylden når vi har fått vår første terrorhandling å bearbeide. Skylddelingen har så vidt begynt – og debatten som jeg tror er nødt til å følge, er fortsatt preget av at i hvert fall de på høyresiden er smarte nok til å vente en stund. For noen få vil den nærmeste fremtiden handle om sorgen og gleden ved å unnslippe – med indre følelser i konflikt, og vurdering om hva kan du vise til hvem.

For noen tusen andre er det igjen annerledes – nemlig de direkte og indirekte pårørende både etter Oslo og Utøya. For dem vil livet aldri mer bli det samme. Noen har mistet en mor eller far – og veldig mange flere har mistet en datter, en sønn, en søster eller bror. For dem er katastrofen så vidt startet – og de skal igjennom en rekke stadier før de er i nærheten av å ta fatt på noe som ligner et normalisert liv. Og så er det noen titusener som også i månedene fremover vil støte på ikke bare egne tanker om død og forgjengelighet – men også forvirring og frykt de kjenner i møte med overlevende, pårørende og etterlatte. Mennesker som virker ødelagte, tilbaketrukne eller altfor friske – etter vår mening.

For de overlevende og de direkte berørte vil det være til dels adekvat støtte å hente i det offentlige helsevesenet- hver dag støttes normalt mennesker i sorg og avmakt. Vi har et system som er tilpasset det for oss normale antallet mennesker med hjelpebehov. Og med tilpasset mener jeg grovt underdimensjonert, det tar ofte godt over et halvt år allerede å få lov til å starte å få hjelp. Jeg mener at det ikke er noen vits i å late som noe annet: Helsevesenet har ikke en snøballs sjanse til å yte meningsfull hjelp til de titusenvis som nå opplever store og små kriser i møte med andres og derigjennom egen død og skrøpelighet.

I flere av våre riksaviser, bl.a. mandag 8. august 2011 aviser står det ”Fastleger må jukse med diagnoser etter terrorangrepene” Saken er at gjeldende regelverk ikke gir anledning til å sykemelde mennesker ved for eksempel sorg. Og siden svært få av fastlegene har tid eller kunnskap nok til å henvise disse menneskene til tiltak og behandling som faktisk er virksom – så er responsen deres å sykemelde dem ulovlig. Hvis jeg antar at de fleste pasientene er normalt oppegående mennesker som leser hva hun/han skriver på sykemeldingen – så er de altså klar over at det som gjøres er ulovlig – at de ”skulker”. Terapeuten i meg tenker at å legge den egenerkjennelsen til de problemene som var grunnen til at de kom i første omgang – det er ikke hva jeg vil kalle nyttig. Jeg synes det er trist at hverken lege eller pasient klarer bedre. Og resultatet er at de unyttige, legene som skulle vært primærhjelperne, ikke bare øker kostnadene menneskelig og økonomisk ved å sykemelde antageligvis unødvendig og unødvendig lenge – de skyver den økonomiske kostnaden over på bedriftene som har ansatt de som har problemer.

Samtidig finner vi minst et par tusen verdifulle ressurser i form av privatpraktiserende psykoterapeuter klare til å hjelpe. De har utdannelser som og jobber som terapeuter med mange ulike navn; psykodrama, psykosyntese, kognitive terapeuter, eller som undertegnede, gestaltterapeuter. Selv om titlene er ulike, har de det til felles at de har spisskompetanse i å gi to av de aller viktigste ingrediensene som trenges: de har trening i å øke klientens oppmerksomhet, som er en forutsetning for å komme videre – og minst like viktig – de har tid og anledning til å hjelpe – i dag. Oppskriften på hva mennesker som er utsatt for større kriser og ulykker trenger, er godt forsket på og temmelig universell.

Så hva er problemet, er et betimelig spørsmål. En økonom kan si det så enkelt at det er tilbud – og det er etterspørsel etter tjenesten støtte i krise og hjelp til å komme videre. Allikevel vil mange tusen lide mer enn nødvendig, de vil være lengre sykemeldte, de vil ha høyere forekomst av depresjon og angst – og de ha lært at ingen kan hjelpe dem. Samtidig vil et tusentall terapeuter oppleve at kompetansen deres ikke blir sett, verdsatt eller brukt. Hvorfor i all verden er det slik i Norge?

Problemet er tredelt. For det første så handler det om mangel på informasjon. Selv har jeg ikke lest et eneste ord med forslag om å bruke –eller i det minste informasjon om at det finnes, et stort og villig støtteapparat der ute, klar til å brukes. Myndigheter og media synes ikke å vite at tusenvis av oppegående mennesker har sett det så viktig eller givende å jobbe med å få mennesker til å ha det bedre. Markedsføreren i meg tror de ikke ønsker å skape konkurranse for et allerede overbelastet system, selv om det virker ulogisk. Mennesket i meg tror de er for trege og for feige.

For det andre, så er dette psykoterapeutenes egen skyld. De sitter på hvert sitt kontor, og ønsker å hjelpe. Men sannheten er at veldig få av de som burde fått hjelp og støtte nå – er synske nok til å gjette at vi sitter og venter på å være nyttige. Blant mine Facebook venner er det hundrevis av terapeuter som kunne vært nyttige – men som ikke engang har postet en melding om at de er åpne for business. Markedsføreren i meg skjønner ingenting. Mennesket i meg tror de er for trege og for feige.

For det tredje, så er dette publikum sin egen skyld. Jeg vil påstå at antallet mennesker som er berørt direkte eller indirekte, og ikke har tilgang til Internett er svært begrenset. De fleste har brukt Google til å finne bilder av kjendiser og oppskrifter – hvorfor ikke til det som de nå trenger oppskrift til – den om å stable livet på bena igjen og komme videre med minst mulig skader mentalt, økonomisk og emosjonelt? Selv om media og myndigheter ikke gjør jobben sin med å informere dem godt nok – så er det viktig å selv ta ansvar for å finne hva de trenger. Kanskje er vi i Norge blitt for vant med at det som er viktig blir dyttet opp i hendene våre, selv om det åpenbarte ikke blir det. Terapeuten i meg tror det. Mennesket i meg tror det vil forandre seg.

 


Bioboks:
Remi Marents bor i Asker, jobber som psykoterapeut på StudioDay i Oslo og har hatt over 22.000 klienttimer de siste 9 årene. Han jobber spesielt med røykeslutt, vektreduksjon og angst/fobier.
 


 

Støtte fra NAV

Du kan søke NAV om økonomisk støtte til terapi eller coaching hos oss. Dette kan være terapi / coaching i forhold til selvtillit, panikkangst, sorg, parproblemer, spiseforstyrrelser, ADHD, avhengighet, konflikter, smerter og annet.

Vi hjelper klienter som ønsker det med å skrive en konkret uttalelse om behovet, innholdsbeskrivelse og målsetning med terapien, overslag over kostnader og tidsforbruk. En slik uttalelse vil gjøre det lettere for din NAV saksbehandler å fatte et korrekt vedtak, og bookes på vanlig måte via kontoret vårt eller på nettsidene. Dette koster kr. 1.900,- og inkluderer en hel samtaletime og en skrivetime, hvor du ikke er tilstede på sistnevnte.

NAV kan gi støtte etter "Lov om sosiale rettigheter" under henvisning til "§5.2 "Hjelp til å mestre en vanskelig livssituasjon." Støtten kan gis dersom du har for lav inntekt til å finansiere timer hos oss, NAV vil informere deg. Ta kontakt med NAV før du bestiller, det er variasjon i hva saksbehandlere anser som vanskelig livssituasjon.

OBS: Din søknad gjelder fra den dag du melder fra til NAV, selv om du må ettersende noen papirer. NAV gir ikke støtte med tilbakevirkende kraft. Det kan i tillegg være en fordel å få en anbefaling fra din lege, evt. psykolog eller psykiater.

Du kan også søke ditt lokale sykehus om dekning av kostnadene. Tidligere kunne man søke de regionale helseforetak, men de har nå delegert ansvaret ned til de lokale helseforetak, dvs. sykehusene. Sykehusene kan gi støtte med tilbakevirkende kraft. Det betyr at du kan søke etter at du har begynt i terapi. Det finns også andre instanser, for eksempel arbeidsgiver, som kan gi økonomisk støtte. Vi anbefaler deg å undersøke mulighetene. Alle er interessert i at du skal fungere i familie og samfunn.

Enten du søker NAV eller det lokale helseforetak om økonomisk dekning av kostnader (timer, reise og opphold), bør du i tillegg til uttalelsen fra oss sørge for å få anbefaling fra din lege, gjerne psykiater.

Nytt fra høsten 2011 er at vi tilbyr en Fobipakke, hvor vi tar bort en hvilken som helst fobi (ikke emotofobi). Du vil bli tildelt vår fulle oppmerksomhet og får det antallet timer og de teknikkene (kognitiv terapi, gestalt, hypnose, eksponering, EFT) som vil virke best for akkurat deg på akkurat din fobi.

Du betaler en engangssum på 4.900.-  og er da dekket av vår GARANTI om at du er kvitt fobien og har ditt ubehag nede på et akseptabelt og håndterbart nivå. På et såkalt “Subjektivt Ubehags Diagram”, hvor du selv anslår hvor redd du er på en skala fra 1-10,  vil du gå ned fra 8-10 og helt ned til 1-3. Betingelsen er at du følger opplegget og kommer til timene dine.

Du setter i første omgang opp en dobbelttime – og du må gi beskjed ved bestilling hva slags fobi det er snakk om så Remi Marents kan forberede et optimalt opplegg.

Vi har god erfaring med alle typer fobier – de vanligste vi jobber med er sosial fobi, talefrykt, flyskrekk, edderkoppfobi og bakterier/smitte. Vi har også fjernet manges emotofobi (frykt for oppkast) – men dette er et litt lengre opplegg og prises på timebasis – normalt 6-7 timer.

 

 

For å bidra til å spre realistisk og seriøs informasjon om hva hypnose og annen psykoterapi kan brukes til i praksis, besøker vi ikke-næringsdrivende grupper som frivillige organisasjoner, foreninger og annet for interessante, nyttige og skreddersydde foredrag tilpasset deltagerne. Varighet er fra 1-3 timer, og vi har kun kapasitet til å takke ja til et par foredrag per måned.

Aktuelle temaer kan være:

 • Hypnose og barn
 • Selvhypnose
 • Stressmestring
 • Hypnose og allergi
 • Hypnose og røykeslutt
 • Hypnose og vektreduksjon
 • Hypnose og smerter
 • Hypnose og idrett
Ta kontakt med Remi Marents på epost remi@studioday.no og fortell kort om hvem dere er og hva slags arrangement dere har, så ringer vi tilbake for en kort prat.
Se her for noen uttalelser fra kurs / foredrags deltagere: Erfaringer

Ifølge forskning lider omkring 1,3 millioner nordmenn av kroniske smerter. (Kilde) Hypnose er sett på som den mest effektive ikke-farmakologiske metoden for smertelindring, og det er takket være hypnosens iboende kraftige effekt på smerter at hypnose er anerkjent av den tradisjonelle legevitenskapen, og er i bruk ved mange sykehus, også i Norge; Ullevål Universitetssykehus, Aker Sykehus, A-hus, Rikshospitalet – og sikkert mange vi ikke kjenner personlig. Hypnose brukes på smerteklinikker over hele verden – og som Norges fremste leverandør av hypnose så har vi et stadig økende fokus på behandling av smerter. Vi tilbyr både kurs, foredrag og behandling om dette temaet, og jobber kun etter metodikk som er basert på forskning og kliniske undersøkelser. (Jensen et al., 2008, Jensen, Barber, Romano, Hanley et al., 2005, Jensen et al., 2006) Hypnose kan, og bør ofte, være en del av behandling med målsetning om å påvirke de ulike deler ved profesjonell smertebehandling: smertereduksjon, økt aktivitetsnivå, bedret humør, bedret søvnkvalitet. Internasjonalt klassifiseres smerte i tre hovedtyper, nevropatisk (skader i nervesystemet), nociceptive smerte (skader i vev; muskler, hud osv.) – og psykogen smerte (stressvariabelt og forårsaket av psykologiske traumer og prosesser). Vi har lang erfaring, og jobber med alle tre typene. Pasienter har ofte flere typer smerte, og andre smertetilstander som ikke er så lette å putte i bås, uten at dette er problematisk for resultatene, eksempelvis fibromyalgi og CRPS-1 (complex regional pain syndrome type 1). Pfizer skriver ganske bra om kronisk smerte på sine websider.   Foredrag og kurs skreddersys etter faglig ambisjonsnivå, tidsforbruk, betalingsvilje og antall deltagere – mens behandling foregår 1:1 etter en metodikk som er beskrevet her. Viktig: Før behandling av kroniske smerter starter, vil vi gjøre en inntakssamtale for å utelukke kontraindikasjoner, og få et klart bilde av hvorvidt du vil ha utbytte av behandlingen. Deretter vil vi foreslå en tilpasset behandlingsplan som du kan ta stilling til – og vi vil med din tillatelse informere din lege / ansvarlige behandler for å sikre at vår behandling ikke er i konflikt med vedkommendes opplegg for deg. Typisk behandlingsforløp ved kroniske smerter består av et klinisk intervju og inntakssamtale som er standardisert, en time med oppdatering på den for deg seneste relevante forskning på smerte, og så en tilpasset behandling:

 1. Inntakssamtale. Her innhenter vi all informasjon vi trenger for å designe et optimalt behandlingsopplegg – og du får den informasjonen du trenger for å forstå på hvilke måter du kan bruke hypnose for å bedre situasjonen din; alene ved selvhypnose, med lydopptak på CD / MP3 laget av Remi Marents – og i løpet av 1:1 timene hos oss. Vi setter mål for behandlingen som vil danne grunnlaget for behandlingsopplegget, og vi fyller ut et smerte evalueringsskjema, og du underskriver fullmakt så vi kan sende beskjed til legen din. Totalt bruker vi 90 minutter på dette, og 30 minutter på å tilskrive legen din.
 2. Lære om smerte; hvordan skapes den, hvor i kroppen og hjernen skapes og behandles smerte, på hvilke måter kan smerteopplevelsen kan manipuleres for å gi deg en bedre hverdag. 60 minutter, og kan gjerne tas direkte før første sesjon av del 3 under, slik at du booker en dobbelttime.
 3. Selve behandlingsforløpet vil bestå av 60-minutters sesjoner normalt en gang per uke – og inkluderer komponenter fra de behandlingsmål som er satt i del 1, som typisk inkluderer en eller flere av de følgende:
 • Reduksjon av hvor alvorlig smerten oppleves
 • Reduksjon av i hvor stor grad du forstyrres av eller blir berørt av smerten
 • Redusert fokus på smerten
 • Økt evne til å ignorere smerte
 • Redusert oppfatning av utmattelse
 • Økt tro på at klienten har de evner og ressurser som kreves for å kontrolleresmerten og dens negative effekt på ens liv
 • Akseptere smerten (redusert tro på at å lete etter en medisinsk kur mot smerte som vil være effektiv, og at smerten må reduseres for at klienten skal kunne leve et meningsfylt liv)
 • Kontrollert tenking av positive smerte-relaterte tanker
 • Økt evne til å automatisk avbryte negativ grubling (katastrofetanker), og å erstatte disse med mer nyttige tankemønstre
 • Økt tro på at det er trygt å bevege seg og være aktiv, trass i smerten
 • Økt tro på at det er mulig å klare seg bra uten smertestillende medisiner
 • Økt selvtillit på egen evne til å klare seg godt alene uten andres smertelindrende behandling
 • Komme igang med og opprettholde muskelstyrkende og tøyende aktivitet / trening
 • Slutte å unngå bruk av eller bevegelse av en kroppsdel
 • Slutte å bruke "hvile" som respons på smerte, som å legge seg ned, sette seg, eller gå til et mørkt og stille rom
 • Økning av aktiviteter som klienten finner verdifulle
 • Opprettholde et akseptabelt aktivitetsnivå, på tross av smerten
 • Ikke tillate smerten å påvirke eller forstyrre andre aktiviteter
 • Økt evne til å styre innsovning og generell søvnkvalitet
Vi jobber som sagt etter en strukturert modell, og det finnes en arbeidsbok som vi ber deg kjøpe i forkant. Denne vil gjøre deg bedre i stand til å ha et optimalt utbytte av behandlingen, og gir mere informasjon enn det vi har tid til i timene du er hos oss, og den er svært god når det gjelder å bruke selvhypnose for å kontrollere smerter på lang sikt. Selv om du velger å ikke bruke oss på å bedre dine smerter, lover vi at du vil ha glede av denne boken. Her er link til å bestille boken for under 200.- hos Amazon, den kommer i posten på normalt 2 uker: Bestill arbeidsboken her

Krisehjelp er ikke terapi på lang sikt, og er vanligvis ikke mer enn 1 til 3 måneder. Når jeg jobbber med dette, er det IKKE hypnose som er hovedverktøyet. men terapi basert på forskning etter Twin Towers i USA. Fokuset er på et eller tilbakevendende problemer som er overveldende og traumatisk. Hvis et traume eller krise ikke blir løst på en sunn måte, kan opplevelsen føre til mer varige psykologiske, sosiale og medisinske problemer. Krisehjelp består av undervisning, veiledning og støtte. Krisehjelp er ikke en erstatning for personer som trenger og ikke får intensiv eller langvarig psykisk helsevern. Krisehjelp kan innebære oppsøkende virksomhet, arbeide i et fellesskap og er ikke begrenset til kontortider og steder.

Det finnes mange beskrivelser og mye er skrevet om kriseintervensjon og krisehjelp. Uavhengig av teori og forfatter, er det fellestrekk i den prosessen som en terapeut kan hjelpe folk til å takle og komme videre fra voldsomme og traumatiske hendelser i sine liv.

De 8 delene i Krisehjelp

 1. Utdanning. Det er en naturlig evne for de fleste mennesker å klare seg i en krise dersom de har den støtte, veiledning og de ressurser de trenger. Selve poenget med kriseintervensjon er å behandle påvirkningen av en krise. I de fleste tilfeller innebærer en krise normale reaksjoner som er forståelig, på en unormal situasjon. En effektiv krisehjelp gir informasjon, aktiviteter og struktur som vil hjelpe oss igjen og komme igjennom krisen. Enda viktigere vil krisehjelp sikre at du ikke forlenger en krise, og det vil hjelpe til å ikke skape flere problemer i ditt liv og andres liv. (skadelig atferd som aggresjon, rus mm.) Konfrontasjon gjennom informasjon og drøfting kan også være en viktig del av kriseintervensjon.
 2. Observasjon og øke bevissthet. En krise i livet vårt kanforverres av lav selvbevissthet eller at vi ikke anerkjenner virkningen vår atferd har på andre, samt virkningen det har på oss selv. Å øke din bevissthet kan føre til valg som fremmer gjenvinning av balanse og velvære (eller i det minste reduksjon av smerte). Du kan ikke hjelpe deg selv hvis du ikke kan se problemet og hvordan du kan være medvirkende til krisen selv og for andre. I noen tilfeller kan familiens dynamikk og kommunikasjonsproblemer innen familier forlenge en krise.
 3. Oppdage og bruke vårt potensial. Hver krise representerer en mulighet for personlig vekst og til å oppdage vårt høyeste potensiale og sanne jeg. Den største helten i enhver krise er den personen som ikke tror han eller hun er en helt, men er forberedt på utfordringen med de uoppdagede kvaliteter og evner som kun oppdages når vi står overfor tragedie og kriser i løpet av livet. Se bokanbefaling nederst! Mens støtte er viktig, betyr ikke dette at personen i krise ikke bør bli oppmuntret og noen ganger påvirket til å ta avgjørelser og iverksette tiltak for å løse krisen og forbedre livskvaliteten sin.
 4. Forstå våre problemer. Det er en grunnleggende egenskap at alle mennesker vil gjøre det beste de kan med de ressurser og evner de har under en krise. Under enhver krise, er det viktig å gjenkjenne eller oppdage vår sanne og dypeste intensjon. Du må holde dine intensjoner i bakhodet uansett hva du gjør. Mens vår hensikt vanligvis er å gjøre livet bedre, kan vår atferd bli villedet, misforstått og mindre effektiv enn vi ønsker. Selvforståelse så vel som å forstå hvordan andre kan holde oss fastlåst er viktige elementer i veien videre.
 5. Opprette nødvendig struktur. Det viktigste aspektet ved kriseintervensjon og rådgivning er å gi en sosial “beholder” for vår erfaring som vil hjelpe oss å uttrykke, utforske, undersøke og bli aktiv på måter som hjelper til med å sikre at krisen ikke blir langvarig. For hver enkelt av oss er det ulike nødvendige aktiviteter og rutiner i livet vårt i tider med nød som gir komfort og støtte. Disse inkluderer ikke alkohol, medikamenter eller andre rusmidler. Medisiner bør kun brukes til å forhindre en fysisk eller psykisk sammenbrudd. Formålet, varighet, frekvens og mulige konsekvenser av medisiner må defineres for å kunne ta informerte beslutninger.
 6. Å utfordre irrasjonell tro og urealistiske forventninger. Få mennesker, i tider med krise, har de nødvendige ferdighetene til å fullt ut undersøke hva de tenker, hva de antar og hva de forventer av seg selv, sine nære og fra andre på egenhånd. Våre tanker, spesielt de vi ikke ser på, bidrar mye til hvordan vi føler og hva vi gjør som respons til våre følelser.
 7. Bryte onde sirkler og vanedannende atferd. Mange kriser er et resultat av onde sykluser eller avhengighet. For eksempel kan narkotika og alkohol, ikke bare ødelegge livet vårt, men det vil forvirre hvordan vi egentlig føler om oss selv, andre og verden rundt oss. Akkurat her bruker jeg mye hypnose, avhengig av hvor langt atferden er kommet. Man kan ikke vite hvordan man føler og hva man virkelig ønsker hvis dine følelser er endret av kjemikalier, medisiner, alkohol og andre rusmidler. En smertefull krise kan få en person til å unngå og flykte fra hvordan de føler. Det er som å tisse i buksa når du fryser. Usunn flukt og unngåelse av følelsesmessige smerte og ubehag kan innebære bruk av medisiner, narkotika, alkohol, trening, sex, spenning, fester eller å arbeide overdrevet. Å ta rollen som et “offer” vil få andre til å ville redde en person i krise – og forlenge krisen ved å nekte å håndtere en krise skaper tilsynelatende sunne støttende relasjoner. Men: Når en person blir avhengig av andre og “rømmer” til å føle seg bedre, starter en veldig dårlig sirkel. Slike dårlige sykluser begynner med atferd som er ment å unngå eller flykte fra følelsesmessig smerte, men til slutt vil slik unngåelse- og flukt-atferd skape flere problemer, eller det samme problemet vi prøver å unngå. En slik ond sirkel vil faktisk forlenge en krise.
 8. Lag midlertidig støttestruktur. Under en krise er det ofte nyttig å danne korte relasjoner med andre for å få støtte. Krisehjelp og intervensjon er svært nyttig og nødvendig. En sunn avhengighet av støtte er vanligvis forbigående og vil alltid føre til økt uavhengighet. Usunne avhengigheter er langsiktige og skaper økende avhengighet snarere enn uavhengighet.
Ved krisesituasjoner er Remi Marents tilgjengelig for krisehjelp for å hindre at traumer blir unødig skadelige. Jeg kan kontaktes på telefon 91666666 eller epost remi@studioday.no – hele døgnet, bestandig.
Bokanbefaling som jeg ofte gir klienter ifm med store kriser: Cullberg: Mennesker i krise og utvikling

Gårsdagens grusomme hendelser påvirker oss alle- men det er viktig å skjønne at for de som har mistet nærstående er det helt avgjørende for om traumer skal resultere i permanent skade eller ikke å raskt komme til kvalifisert behandling. Etter 9-11 i USA vet vi mye om hvordan unngå at skadene på etterlatte blir unødig store. Sympati er IKKE nok. Jeg har dette i utdannelsen min som psykoterapeut, og jeg vil være tilgjengelig for timer med krisepsykiatri for mine eksisterende klienter og eventuelt andre med ønske om umiddelbar støtte. Jeg er tilgjengelig på telefon 91666666, eller bruk epost.

Mine dypeste kondolanser går til berørte av både ofre og gjerningsmann.

20110723-101433.jpg

Vil du ned i vekt ved hjelp av gastrisk band kirurgi uten å måtte gå under kniven? På Aleris klinikken som er størst i Norge, koster dette FRA 98.000 – og du kan oppnå noe av samme effekten for ca 3% av prisen hos oss! Kombinert med en rensekur på StudioDay som i tillegg gjør magesekken din fysisk mindre – er dette noe å tenke på før sommeren!

Les mer om Gastric Banding på Aleris sine sider, og se en kort video om du vil: http://www.overvekt.net/index.php?id=1029

Gastric band kirurgi har gode resultater for folk som ønsker å gå ned i vekt, en gjennomsnittlig person som gjennomgår denne metoden vil miste halvparten av sin overvekt i løpet av de første to årene – mange vil gå ned langt mer på kortere tid.

Enhver type kirurgi har mulige komplikasjoner, imidlertid kan hypnose hjelpe deg til  å føle at du virkelig har hatt denne operasjonen utført på deg, slik at du kan spise langt mindre porsjoner uten å føle  deg sulten og uten bivirkninger fra omfattende kirurgi.

Gastric Band Hypnose  blir stadig mer populært, og mange av våre kunder har allerede erfart fordelen av å miste vekt lett og uanstrengt med denne metoden – du kan se frem til en både morsom og spennende opplevelse – ufarlig og effektiv!

Typiske rapporter er at klienter bare klarer å spise små mengder mat etter en hypnoterapi økt, og fortsetter å gå ned i vekt i et jevnt tempo.

Behandlingen foregår slik:

Første og andre time settes gjerne opp som en dobbelttime. Det er en inntakstime direkte etterfulgt av en ren behandlingstime hvor vi simulerer selve operasjonen.

Deretter er det en forsterkningsfase på alt fra noen dager til uker hvor du bruker et lydopptak fra sesjonen for å forsterke effekten.

Tredje time er en enkelt time igjen på vårt kontor (eller Skype om du foretrekker det), og innholdet er justering av båndet

Deretter kan du bruke en spesiallaget lydfil hjemme for å justere etter behov – når du måtte ønske det!

Pakkepris for hele behandlingen er 4.900.-

Vi har de siste årene utviklet og perfeksjonert en modell for fjerning av panikkangst – med en blanding av informasjon, kognitiv terapi, hypnose og coaching. Og det skal innrømmes at det ble gjort uten å tenke så mye fag – vi bare gjorde det vi kunne med verktøyene vi hadde.. Nå har dette endret seg i forbindelse med at vi jobber stadig mer med kognitiv terapi som en del av de vanlige bestillingene våre; bryte avhengigheter, fjerne frykt osv. Med støtte fra stadig mer god litteratur på området kognitiv terapi har vi begynt å utvikle en metodebeskrivelse som viser HVORDAN vi jobber med svært mange uønskede mønstre, vaner og følelser ved å blande deler av de beste teknikkene som finnes per idag. Denne blandingen kalles kognitiv hypnose.

“Rask psykoterapi” – som vi gjør i gestaltterapi – er fra noen måneder til et års tid. “Normal” psykoterapi, som psykoanalyse og historiefortellinger hos psykolog, tar ofte mye, mye lenger.

Med kognitiv hypnose bruker vi fra 1 til 5 timer – altså langt under en måned!

Vår grunntanke er at (nesten) alle dine dysfunksjonelle mønstre – enten det er angst, frykt eller avhengighet av noe slag – er taklingsstrategier. På et tidspunkt ga de mening – ihvertfall for underbevisstheten. Og enten ved et traume eller repetisjon ble så denne handlingen forsterket og befestet til det ble en vane. Vaner er ikke bevisste – du kan selvsagt observere en vane du har – men den utføres automatisk. Derfor opplever klienten å ikke ha kontroll over vanen. Og hvis vi snakker om en U-vane – så ender du opp med en indre konflikt hvor du bevisst (kognitivt) er klar over at det f.eks. er litt usunt å dope seg – og så har du en underbevissthet som “vet” at du har altfor mye angst til å tørre å møte mennesker edru. Så du fortsetter ditt selvskadende mønster – mens du vet at det er dumt, unødvendig og kanskje dødelig. Og det er ikke så bra for din egen opplevelse av kontroll over eget liv, for å si det pent.

En behandling med kognitiv hypnose vil bestå av 2 hoveddeler – fordelt på fra 1 til 5 timer avhengig av temaet og hvordan klienten foretrekker å jobbe.

 1. Kognitiv del: I første del jobber vi med den bevisste delen av deg – tar bort /endrer  tankemønstre, gir ny forståelse og aksept for endringen
 2. Hypnose del: I andre delen bruker vi både formell og uformell hypnose for å få underbevisstheten til å ta inn og akseptere den samme informasjonen – slik at de to delene av sinnet blir “enige” (kongruente). Da vil klienten oppleve at endringen er enten “automatisk” eller krever svært liten viljestyrke

I tillegg bruker vi som oppfølging helt ordinære gestaltorienterte coachingteknikker i etterkant for å sikre at endringen blir varig og at klientene tar inn den mestringen som følger av at de nå har kontroll. Mennesker husker hendelser – ikke ikke-hendelser – så det er viktig å bli helt klar over alle de positive følgene av å bryte den negative vanen, følelsen eller mønsteret klienten kom for å bryte

Kontakt gjerne Remi Marents om du har spørsmål om Kognitiv Hypnose – generellt eller spesifikt i forhold til hva du vil ha endret på. Sett opp en inntakstime – eller send epost på remi@hypnoterapi.no

 

Vektreduksjon er et stort arbeidsområde for oss, og vi jobber spesielt med disse områdene:

Lett / middels overvekt, opp til ca 15 kg

 • Fjerning av sukkeravhengighet / søtsug
 • Fjerning av sjokoladeavhengighet / brusavhengighet
 • Hjelp med å slutte å overspise
 • Spise og drikke roligere
 • Øke forbrenning (uten trening)
 • Treningsiver
 • Øke forbrenning ifm. hypotyreose
 • Spise mindre porsjoner
 • Starte med å bruke 2 produkter som vil henholdsvis øke forbrenning, stimulere fettforbrenning, regulere blodsukkeret slik at GI’n på alt du spiser reduserers med 30%
 • Design av og støtte til å gjennomføre rensekur + superfoods som gjør magesekken mindre, og sultfølelsen forsvinner (ikke ketose)

Så som du (kanskje) skjønner, så jobber vi her med å finne så presist som mulig hvilken vane du har som gjør at du veier for mye – og så bruker vi hypnose for å hjelpe deg å endre akkurat den vanen. De aller fleste av disse temaene vil du bruke 4 timer hos oss på – sett opp timene dine med en ukes mellomrom. Unntaket er søt/sukker/sjokolade avhengighet – her er du bare hos oss 2 ganger med en ukes mellomrom, resterende gjør du med spesialtilpasset lydfil/ CD

Sterk overvekt / sykelig overvekt, fra ca. 15 kg

 • Selvtillit, angst, fobier
 • Bearbeide traumer / vonde minner
 • Hjelp til å identifisere hvilke følelser du sliter med, og dermed finne hvilke primære emosjonelle behov du IKKE dekker – og så gi deg hjelp og strategier til å dekke behovene – deretter forsvinner de dårlige følelsene – og behovet for f.eks. trøstespising kollapser
 • Samarbeide med personlig trener, ernæringsekspert, eksakt måling av akkurat DIN forbrenning ved ulike pulsslag som gjør at det å gå tur faktisk virker, langsiktig oppfølging for varig vektreduksjon over tid.
 • Vektreduksjon med 5-PATH (regresjonsterapi)

Her er det mye mer variabelt vi gjør – men du er garantert et opplegg som passer deg, og som vil gjøre at du når målene dine. Du bruker fra 5 timer og oppover hos Remi Marents – i tillegg til treningsveiledning osv. som du evt trenger – enten hos oss på StudioDay, eller et annet sted nær der du bor/jobber.