Kategoriarkiv: Hypnoterapi

Spare tid og penger ? Du kan ta timer på telefon og med Skype

Mange av våre timer er velegnet for å tas per telefon, eller enda bedre – gratis via Skype. Skype er et program som du kan laste ned gratis her, og du kan snakke som i en vanlig telefon på PC’en din – og i tillegg ser du terapeuten på skjermen din i HQ-video (høy kvalitet). Vi har spesielt utstyr til dette. Har du webkamera, kan terapeuten også se deg, om du vil det. Skype/telefon timer sparer mange av våre klienter som reiser langt for tusenvis av kroner hver uke. Eksempler på velegnede timer er: Inntakstimer, flyskrekk, 2. time røykeslutt, Forsterkningstimer på vektreduksjon og røykeslutt, 3. og 4. timer på angstbehandling. PS: Husk å presisere det ved bestilling hvis du ønsker timen din på Skype eller telefon, ellers så risikerer du at vi venter deg inn i rommet, uten å starte PC’n…

Utdanning og kurs i hypnose og gestaltterapi

De fleste som driver som hypnoterapeuter har sin utdannelse via oss, og vi har siden 2002 utdannet hundrevis av dyktige terapeuter. I 2008 forbedret vi format på undervisningen og prøvde ut å utdanne gjennom undervisning i strukturerte mentoring programmer med en eller to deltagere per gang. Etter en testperiode på et år har vi fra 2009 gjort dette permanent, da vi ser at kvaliteten har gått mye opp selv om vi har færre studenter. Pensum er det samme, men det er mer fleksibilitet, og den enkelte kommer faglig lengre på denne måten. Det betinger dog motiverte studenter som er i stand til å skaffe seg treningsklienter underveis – og det mener vi er en stor fordel.

Her finner du oversikt over alle samlingene på TerapiSkolen:

  • 10 samlinger på DHT: Diplom Hypnoterapeut
  • 10 samlinger med AHT: Avansert HypnoTerapi
  • 20 samlinger med DPT, Diplom Psykoterapeut, som er 2 år med gestaltterapiutdanning

Alternativ Behandling med hypnose – av sykdommer og lidelser

Hypnose brukt i terapeutisk sammenheng kalles for hypnoterapi. De mest brukte tingene å bruke hypnoterapi til innenfor alternativ behandling, er angst, fobier og ulike psykosomatiske lidelser. På denne siden vi vi fortelle hvordan vi jobber med noen av dem. I Norge brukes Hypnose på f.eks. Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Ahus mm. Da er det ikke alternativ behandling. Men de fleste av våre terapeuter er ikke helsepersonell, og derfor kalles det alternativ behandling når vi jobber med konkrete sykdommer og lidelser.
Det finnes i Norge ingen sykehus, institusjoner eller bedrifter som gjør like mye hypnose som oss.

Angst

Som landets største senter for hypnoterapi har vi lang erfaring å vise til, flere og flere får øynene opp for hypnose som et veldig effektivt redskap til varig vaneendring uten å måtte gå veien om massevis av repetisjoner og viljestyrke etter ett besøk hos en av våre terapeuter. Når det gjelder angst bruker vi hovedsaklig kognitiv terapi ved panikkangst – og hypnose ved fobier og generalisert angst. Dette er ikke prateterapi, men vi følger metoden til Dr. Martin Seligman, hovedtaler på Psykologikonkressen i Norge i 2006. Hans metode går ut på å gå langt videre enn eksponeringsterapi, som er det vanlige. De siste 6 årene har vi jobbet med Angst og Fobier – og jobber med f.eks. panikkangst på følgende måte. Vi bruker vanligvis 4 timer på panikkangst:
Time 1:
Inntakssamtale hvor vi tar opp angsthistorikken din, og hvordan du opplever angsten nå. Er den konstant – er det generalisert angst – eller er det panikk anfall – altså panikkangst ? Hvordan du opplever angsten er styrende for hvilken strategi vi velger videre. Så er det informasjon fra oss til deg om hva vi skal gjøre, hvordan, og hvis det er sannsynlig at vi skal bruke hypnose i en eller flere timer fremover, vil vi informere og svare på spørsmål om hypnose. Timen inkluderer også en gjennomgang av de 8 symptomene som finnes i angst, og vi finner ut av hvilke som er spesielt merkbare for deg. Vi snakker om de 2 faktorene som er en betingelse for at angst kan eksistere, og viser deg et eksempel på en video, fra hva som skjer når man tar bort et eller begge under et angstanfall. Du får beskrevet sammenhengen mellom symptomer og frykt, og du vil lære hvorfor det ikke finnes medisiner som virker mot angst på annen måte enn å symptomlindre, og du lærer noe viktig av dette. Timen avsluttes med at du får et kompendie vi har skrevet om behandling av panikkangst, og også et skriv som sammenfatter hva vi har gjort første time. Disse to kan du lese hjemme før neste time. Kompendiet er også til salgs til terapeuter og klienter som vil «prøve selv». Klikk her for å laste det ned. Inntakstimen er det selvsagt mulig å ta på telefon eller med Skype. Velger du det siste, ser du terapeuten på PC-skjermen din mens dere snakker.
Time 2, etter ca. en uke:
Den første behandlingstimen starter med at vi hører med deg hvordan du har det akkurat nå, og hvordan det er gått med deg siden siste timen. Så er det en kort gjennomgang av spørsmål du måtte ha, og så går vi over til å se nærmere på hvilke av angstsymptomene dine som det er mulig å øke med vilje. Det er f.eks. lett å øke muskelspenninger med vilje – men kanskje vanskeligere å få øynene ut av fokus ? Uansett, vi hjelper deg til å finne en «oppskrift» på hvordan du «angster». Deretter lager vi en SUD skala – det vil si en skala på hvor mye angst du har, hvor 0 er ingenting, og 10 er den «værste angsten noen noensinne har hatt». Vi snakker om hvordan et angstanfall oftest arter seg, og vi forteller deg hva som vil skje, dersom vi gjør det som du har lært i førstetimen, og fått beskrevet i kompendiet du har lest hjemme. Så må vi bestemme om vi skal velge å simulere et anfall for å lære teknikken i rommet hos oss, eller om vi skal bruke hypnose hvor du visualiserer at du gjør det samme. Du vil få en hjemmelekse til neste time, som du kommer til å glede deg til. Denne timen er det best å ta med deg fysisk tilstede på kontoret vårt.
Time 3, etter ca. en uke:
Når du kommer tilbake er vi spent på hva som er skjedd med deg siden sist ! Timen starter med dette, og avhenngig av hvordan utviklingen din har vært, så tilpasser vi denne og de kommende timene dine. Dette vil være en veksling mellom motiverende samtale og eksempler, hypnose, simulering i terapirommet og kognitiv terapi. Denne timen og de påfølgende er velegnet for å ta på telefon eller Skype med video, om du bor langt unna.

Vektkontroll ifm. ulike spiseforstyrrelser

Innenfor vektreduksjon så jobber vi med svært mange temaer, og det mestpopulære har de siste årene vært sukkeravhengighet, som er beskrevet på de ordinære sidene våre – se «Vårt virke» i menyen over !
Vi jobber med alle typer spiseforstyrrelser.
Temaer er bl.a. overspising, matvegring, bulimi, anoreksi, globus hystericus, hypoteriose (lavt stoffskifte), hyperteriose (høyt stoffskifte). Spesielt på anoreksi og bulimi så fokuserer vi på sammenhengen mellom det å gå opp i vekt i form av muskelmasse og ikke fett – og det å trene målrettet med en av våre personlige trenere, få et spesialtilpasset matprogram som du faktisk ønsker å følge – og støtte fra psykoterapeuten til å gjennomføre dette over tid. Et typisk opplegg hos oss varer fra 6 måneder og oppover til 24 måneder.
Utenom selve sykebehandlingen er vanejobbing viktig på disse feltene. Absolutt alt av vaner og følelser kan endres med viljestyrke og repetisjoner – og med hypnose kan du gjøre det med betraktelig mindre viljestyrke og uten så mange repetisjoner.
Treningsiver er noen ganger sett på som en del av vektreduksjon – og veldig ofte ikke. Men uansett er hypnoterapi den aller beste måten å motivere mennesker varig på. Vi holder til på StudioDay på Majorstua, og tilbyr ofte samarbeidende team med personlig trener, fysikaslk behandling, psykomotorisk behandling, oppfølging av legespesialist mm. Og vi har en samarbeidende klinikk på fettfjerning med ultralyd. Våre klienter har fortrinnsrett i køen, og fordelalktige priser på dette.
Fra høsten 08 samarbeider vi også med http://www.studioday.no/ for spesialisert kompetanse på kombinasjonen psykoterapi, kostholdsveiledning og treningskompetanse.

 

Lightning Process, Phil Parkers hurtigmetode

Vi jobber mye med ME, og har gjort det i noen år. Sett opp en inntakstime med oss, om du er usikker på om dette er noe som vil være nyttig for deg!
Nedenstående tekst av Iver Mysterud forklarer et standard opplegg for behandling av ME, og vi tar ofte utgangspunkt i denne modellen og så utvider og tilpasser vi det til den enkelte. Vi finner det ikke hensiktsmessig å kjøre dette i grupper slik som de gjør det i Lightning Process (Lyn-Prosess på norsk). Ikke fordi vi ikke vil tjene mye penger – men fordi vi tror at bedre resultater på sikt er det mest lønnsomme. Og det er ikke tvil om at en-til-en oppmerksomhet er mer virkningsfullt enn gruppesettinger. Videre så går vi som hypnotisører mye dypere når det gjelder å lære deg selvhypnose sammenlignet med LP. Hos oss snakker alle norsk, du får kvittering på at du har vært hos oss – og du får tak i oss i etterkant når du ønsker eller trenger oppfølging.

»Mental kontroll av ubevisste stressreaksjoner»

Selv om ME er en sykdom i nervesystemet, har det vist seg mulig å kontrollere ubevisste stressreaksjoner i kroppen som kan være med på å vedlikeholde symptomene. 

Tekst Iver Mysterud

Engelskmannen Phil Parker har utviklet en ”Lightning Process” (ofte forkortet LP), altså en lynrask prosess for å bli symptomfri, som påstås å gi gode resultater i løpet av noen dager for en del ME-pasienter. Denne ”hurtigmetoden” omfatter tilsvarende prinsipper som brukes i nevrolingvistisk programmering (NLP) – en teknikk for å forandre negative tanker og atferdsmønstre. Hurtigmetoden har hentet ideer fra NLP, men brukes til å behandle ME som en fysisk sykdom, der man baserer seg på hjernens evne til å påvirke kroppen. Det grunnleggende ved teknikken går på å bevisstgjøre seg de negative, tilbakevendende periodene man har kommet inn i med sykdommen. Deretter brukes en kombinasjon av NLP, osteopati, selvhypnose og livsstilsveiledning til å forkorte og etter hvert fjerne disse periodene, slik at man kan få kontroll over helsa, selvoppfatningen og framtiden.

Hjernen kontrollerer kroppen 
Hjernen kontrollerer hele kroppen ved å sende millioner av beskjeder som vi ikke er klar over, altså signaler som foregår ubevisst. Poenget med hurtigmetoden er å identifisere noen av de ubevisste signalene hjernen sender og endre dem. En av disse ubevisste hjerneprosessene kan ha med overproduksjon av hormonet adrenalin å gjøre, og dette antas å vedlikeholde mange av ME-symptomene.
Sentralt for hurtigmetoden er hypotesen om at adrenalin spiller en viktig rolle ved ME. Adrenalin produseres av binyrene og frigjøres som en respons på frykt, angst, fysisk trening og – særlig hos barn – raskt blodsukkerfall, altså ulike situasjoner preget av stress. Hormonet setter kroppen i det som er kjent som ”flukt eller sloss”-situasjoner hvor blodsukkernivået øker som ledd i en forberedelse til kommende påkjenninger.

Adrenalinnivået
Parker tenker seg at de ME-syke er fanget i en ”adrenalinsløyfe”, og å bryte denne onde sirkelen er en viktig del av behandlingen. Når friske mennesker blir utsatt for en eller annen form for stress, frigjøres først adrenalin og så kortisol. Når faren er over, reduseres adrenalinnivået. Hos ME-syke fortsetter imidlertid adrenalinet, i følge hypotesen, å holde seg høyt. Det er dette hurtigmetoden skal forsøke å motvirke. Det er ikke testet i forskning om ME-syke virkelig har for høyt adrenalinnivå, men det er generelt akseptert at dette over tid er uheldig. Hvis binyrene fortsetter å skille ut stresshormoner, fører dette til at de cellene, som danner dem, blir overbelastet og dermed skiller ut stadig mindre og dette gjør at man til slutt føler seg utmattet – akkurat som ved bruk av kokain, som lenge gir en følelse av at man har masse energi før man til lsutt ”krasjer”. 
Ifølge Parker kommer ikke symptomene tilbake hvis man fortsetter å bruke hans metode i det daglige. Det man lærer på kurs, må derfor følges opp jevnlig når man kommer hjem. Teknikken skal brukes til man er symptomfri, hvilket kan ta alt fra tre dager til noen måneder. Det anbefales at teknikken blir brukt i én måned.

1. trinn: Bevisstgjøring
Første steg i opplæringsprogrammet er å bli bevisst tankene som utløser en stressreaksjon i kroppen, for eksempel ”Jeg kommer aldri bli så frisk at jeg kan arbeide igjen”. For å stoppe en utløsende tanke må den ME-syke si bestemt ”Stopp!” til seg selv halvveis gjennom tanken. Det forhindrer at de fysiologiske stressmekanismene utløses.

2. trinn: Positive tankemønstre
Neste steg er å skape nye, mer positive tankemønstre. I stedet for å bekymre seg over ikke å bli i stand til å gjøre noe fordi man er syk, kan man tenke seg at man har det bra og er i stand til å gjennomføre aktiviteten. Dette skal skape nye forbindelser i hjernen, som igjen stimulerer produksjonen av endorfiner, stoffer som gir god og behagelig hjernekjemi, i stedet for stresshormoner.
Pasienten må fortsette å bruke prosessen gjentatte ganger inntil ME-symptomene er borte. Som hjelp i prosessen plasseres spesielle kort med nøkkelord, for eksempel ”stopp” og ”nå” i et mønster på gulvet. Ideen er at å trå på kortene forsterker tankeprosessen.»

Somatiske Sykdommer

Her finner du informasjon om hvilke områder vi jobber med. Du får praktisk informasjon om de ulikebehandlingene vi gjennomfører på din inntakstime.
NB! Oversikten er ikke fullstendig. På noen sykdommer og lidelser kan psykoterapi, herunder gestaltterapi, kognitiv terapi og hypnosebrukes som symptomlindring, og ved andre tilstander kan det brukes som behandling.

• Allergi
• Blod
• Hjerte og kar
• Hormoner
• Hud
• Infeksjoner og immunforsvar
• Kreft
• Lever
• Lunger
• Mage og tarm
• Muskel, ledd og skjelett
• Nerver og hjerne
• Nyre og urinveier
• Svangerskap og fødsel
• Transplantasjoner
• Underliv og kjønnsorganer
• Øre, nese og hals

Om psykiatriske diagnoser

Som psykoterapeuter jobber vi mye med mennesker med ulike diagnoser. Det er svært trist at Mental Helse Norge, Helsedirektoratet, fastleger osv. later som de er enda mer kompetanseløse enn det de er, all den stund de tillater tusenvis av menesker med større og mindre utfordringer gå månedsvis i ulike behandlingskøer – all den stund det står et stort alternativt behandlingsapparat tilgjengelig. Det er for mange åpenbart at terapeuter som klarer seg i fri konkurranse med andre – blir gode i jobben sin. Da er det provoserende å lese om selvmord som følge av at behandlingskøer. Saken i media i 2008 om en kjent norsk artist som tok livet sitt, hvor de fant ham liggende med 52 avslagsbrev fra psykologer, får meg til å skamme meg over å være norsk.

Personlig mener jeg Remi Marents at de som så totalt svikter sine pasienter ved å bevisst holde tilbake informasjon om at hjelp finnes – bør anmeldes, domfelles og straffes. Å la profesjonsbeskyttende tanker gå foran menneskeliv og menneskers livskvalitet er avskyelig og forkastelig.

• 13 prosent av befolkningen bruker antidepressiva, sovemedisiner eller annen nervemedisin. Salget er doblet siden 1995.
• Antallet psykiatriske diagnoser er tredoblet de siste 25 årene.
• Helsedepartementet regner med at halvparten av oss vil få behov for profesjonell psykisk hjelp i løpet av livet.
• I 2003 var det nærmere en million polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helsevern.
• Helsedepartementet anslår at cirka 20 prosent av barn og ungdom får en lettere eller tyngre psykisk sykdom i løpet av oppveksten.
• Siden 1990 er antallet psykologer i spesialisthelsetjenesten nesten tredoblet.
• Verdens helseorganisasjon (WHO) regner med at det til enhver tid er 450 millioner mennesker som har adferdsproblemer, psykiske eller nevrologiske problemer.

Kilde: Morgenbladet

Hypnoterapi i praksis: Hypnose møter Terapi

De mest brukte tingene å bruke hypnoterapi til er vaneendringer, spesielt avhengighet som røykeslutt, vektreduksjon osv., og endring av følelser som når vi jobber med selvtillit, frykt og prestasjoner. All vår jobbing med medisinske temaer og sykdommer / lidelser er samlet under «Alt. behandling» på websidene våre. På denne siden beskriver vi kun et utdrag fra hvordan vi jobber medpersonlig utvikling og vaneendringer.
Mange er ikke klar over at hypnose ikke bare brukes for å rette opp i problematiske ting – hypnose er faktisk enda mer utbredt for å øke prestasjoner. Det er sannsynligvis ingen toppidrettsutøvere som ikke bruker hypnose og visualiseringstrening for å vinne. Nivået i de aller fleste idrettene er nå så høyt at det er umulig å vinne uten de beste mentale verktøyene – akkurat som det er viktig å ha de beste fysiske forutsetningene. Vi har til og med mange eksempler på at det mentale ofte spiller større rolle enn utstyret. I alle andre idretter enn golf, kaller vi det imidlertid ikke hypnose – vi kaller det mental trening, sportspsykologi, idrettspsykologi mv. Hos oss trener flere av de norske Verdens- og Europa mestere innen sine respektive grener. Våre terapeuter bruker de samme teknikkene ute i bedrifter og med enkeltpersoner – som vi trener toppidrettsutøvere med. Så når du kommer til oss, så får du toppidretts behandling – og det var vel på tide ?

Frykt, Angst og Fobier

Det som står i dette avsnittet henviser til frykt for reelle og ikke-reelle ting og situasjoner, men ikke den sykelige redselen som hindrer vesentlig livsutfoldelse. Disse vil være å anse som sykebehandling, og du må se «Alt. Behandling» i menyen over for beskrivelse av hvordan vi jobber med slike bestillinger.
Som landets største senter for hypnoterapi har vi lang erfaring og gode resultater å vise til. Flere får øynene opp for hypnose som et veldig effektivt redskap til varig vaneendring uten å måtte gå veien om mange repetisjoner og viljestyrke etter ett besøk hos en av våre medarbeidere. De siste årene har vi etablert oss med en i Norge unik kompetanse og ferdigheter på ulike former for frykt, både for spesifikke ting – og den mer generelle frykten for å være redd (panikkangst). Hos oss kommer klienter som ikke opplever at medisiner eller prateterapi virker.
Våre metoder kombinerer det som virker – og du kan forvente å bli kvitt frykt på 4 timer – etter kanskje å ha slitt i 20-30 år uten forbedring. Ja, vi er særdeles kjepphøye når det gjelder ferdighetene på frykt – og det har vi grunn til. Vi definerer det vi gjør som opplæring i teknikkene – og mener derfor at vi kan fortelle hvor bra det er uten å bryte lov om markedsføring av alternative tjenester. Bestill dine timer i dag via bookingsystemet vårt – og så kan du raskt være bedre !
Om du har utfordringer i dag som skyldes, eller du tror skyldes – traumatiske hendelser, kan du laste ned et par sider som forklarer om 5-PATH ved å klikke Hva er 5-PATH.

 

Kurs og utdannelse i Hypnoterapi og Gestaltterapi: TerapiSkolen

  • TerapiSkolen er sannsynligvis Norges beste tilbud for utdanning av terapeuter. Vi samler eksepsjonelt gode terapeuter som får vise deg i praksis akkurat det de brenner mest for. Det er ingen tilfeldighet at studenter fra TerapiSkolen i mye større grad enn andre starter opp egen virksomhet – og lykkes.

Vår intensive grunnutdannelse i hypnoterapi går over 10 samlinger over et helt år, hver på 2 dager. Vi har rullerende opptak for de som vil være med – ta direkte kontakt med oss nå for å melde din interesse: ring  815-49 766 , så er du sikret å være med på det mest nyttige kurset du har tatt i ditt liv.  Remi Marents har en personlig (gratis) samtale med alle som er interessert, for å fortelle mer, og gjøre det tydelig hva studiet er, og ikke er. På den måten kan du være sikker på at du har nok informasjon til å velge om det vi tilbyr er riktig for deg, eller ikke.
Opptakskrav til TerapiSkolen er som følger:
• Allmenn studiekompetanse (evt. realkompetanse tilsvarende)
• Min. 18 år
• Erfaring fra å jobbe med mennesker
• Min. 4 timers erfaring som hypnoterapi klient med MAEPH godkjenning
TerapiSkolen er et 4-årig privat skoletilbud som «utdanner terapeuter som virker». De to første årene er henholdsvis grunnutdannelse og avansert utdannelse i hypnoterapi – og de to siste årene er Gestaltterapi. Dette tilbudet er enestående i Norge hva gjelder både form og innhold – du kan forvente å bli trygg, god, virksom – og lønnsom.

Vi har siden 2009 levert TerapiSkolen som et mentoringprogram hvor du går enten 1:1 eller 2:1 – og dette har gitt store fordeler når det gjelder hvor gode de som går programnmet blir. Vi tror dette skyldes:

  • Mer tilpasningsmuligheter med faglig innhold
  • Mulig å flytte samlinger
  • Mulig å endre tempo, raskere eller med lengre mellomrom mellom hver samling
  • Ingen ventetid på en hel gruppe som skal forstå – det er kun din egen lærehastighet som er begrensningen
  • 100% fokus på bare deg – hver gang.

Er du nysgjerig? Ring Remi på 91 66 66 66 – så tar vi en halvtime på telefonen så skal du få vite om dette er det du skal ha -eller ikke.

What can you do with hypnosis?

Addiction Scripts Alcohol Alcohol Cessation Alcohol Moderation Binge Drinking Caffeine Addiction Cannabis Chewing Tobacco Chocolate Addiction Cocaine Addiction Coming off Anti-Depressants Compulsive Spending Cutting Down on Smoking Drugs – Freedom from Gambling Gambling – The Fool Heroin Addiction Methadone Addiction Nicotine Craving Nicotine Gum Pipe Smoking Pornography Addiction Salt Addiction Secret Smoking Smoke Free House Smoking Addiction Smoking Association Smoking Aversion Smoking Aversion 2 Soft Drinks Stopping Smoking Stopping Smoking 2 Stopping Smoking – Driving towards Success Stopping Smoking – The Road to . . . Stopping Smoking with Time Distortion Stop Smoking with Self Hypnosis Stop Shoplifting Sugar Addiction Tranquilizer Addiction Inductions Arm Levitation Beautiful Day Blue Light Bubble Candle Flame Clasped Hands Closed Eye Cloud Induction Deep Relaxation Difficult Clients Echo Induction Eye Focus Eye Roll Facial Massage Induction & Deepener Glued Hands Group Induction Hammock Induction Island Walk Magic Carpet Odds Even Overload Painting Picket Fence Pendulum Method Postural Sway Rapid Induction Rose Induction Rigid Arm Scottish Castle Library Scottish Highlands Double Dice Seven Steps Sleep Hypnosis Snowman Induction Spiral Induction The Andy Moore Induction Yogic Breath Coping with Loss Finding Lost Objects Losing a Pet Separation Anxiety Anger Hypnosis Scripts Anger Management Anger Management 2 Forgiveness Road Rage (Parts Therapy) Stopping Swearing Memory and Learning Scripts Accelerated Studying (Short Version) Accelerated Studying (Longer Version) Stop Self Harming The Tool Body Image Anti Aging Better Posture Body Dismorphic Disorder Breast Enlargement (Shorter Version) Breast Enlargement (Longer Version) Breast Reduction Building Muscle Mass Facial Slimming Face Lift Facial Hair Removal Firmer Breasts Hair Growth with Hypnosis Hair Growth 2 Height Increase Penis Enlargement Computer Confidence Concentration Dyslexia Foreign Language Study Listening Skills Memory and Concentration Memory Recall Mental Blocks Photographic Memory Presentations & Exams Speed Reading The Joy of Reading Time Distortion Writers Block Writing Skills Hypnotic Metaphors Premature Ejaculation Sleep Temples Business Skills and Finance Affluence Attracting Abundance Beach Worker Career Change Confidence Creating Wealth Executive Skills Facing Bankruptcy How to Build a Successful Hypnotherapy Practice Lottery Winner Make Your Own Hypnosis Recordings How to Write Your Own Hypnosis Scripts Natural Negotiation Prosperity Selling Skills with Hypnosis techniques Sensible Spending Stepping Back from your Business Successful Interviews Time Management Wide Awake Business Meetings Pain Relief Hypnosis Scripts Autogenic Programming Creating Numbness Glove Anesthesia – Mountain Cabin Melt Away Pain Menstrual Pain Muscular Relaxation Pain Control (Rapid) Pain Management Pain Relief Pain Relief (Longer Version) Pain Relief for Children Phantom Limb Pain Childbirth & Fertility Baby Bonding Breastfeeding Adopted Baby Performance Accepting Yourself Best Mans Speech Better Handwriting Camera/Media Shy Dance the Night Away Great Guitar Playing Hypnotic Power Nap Inappropriate Laughter Interrupted Sleep Living in the Now Caesarean Preparation Childbirth, Natural Childbirthing Cycle Coping After An Abortion Crying Baby Drug-free Childbirth Failed IVF Treatment Fear of Childbirth Healthy Eating during Pregnancy Healthy Pregnancy Increased Sperm Count Infertility IVF Miscarriages Morning Sickness Over Protective Mothers Placenta Previa Post Natal Depression Pre-IVF Premature Baby Care Smoke Free Pregnancy Children’s Issues Attention Deficit Hyperactivity Disorder Balloon Room (OCD) Bedwetting Childhood Defiance Childhood Infections Child Meditation Children – Hypno-Relaxation Children’s Health Concentration for Children Confidence for Children Coping with Divorce Eagle Child (Pain or Fear script) Encopresis (Soiling) Enuresis 2 Fear of Being Alone Fear of Dentists for Children Fear of Needles for Children Fear of Swimming for Children Fear of Tornados for Children Fear of Vomiting for Children Flying Blanket Football – Visualization (for children) Hypno-Relaxation for Children Increased Appetite Peak Performance Perfect Pianist Perfectionism Personal Pride Procrastination Song Writing Stage Fright / Auditions Successful Step Parenting Tone Deafness Unlock your Artistic Ability Velvet Voice Wedding Day Nerves Personal Development Accepting Responsibility Appreciation Assertiveness Become Tidy & Organized Charisma Creativity – New Creative Painting Curbing Control Emotional Baggage Emotional Calm Happiness Inner Adviser Life Changes Luck and Intuition Make Your Dreams Come True Motivation New Year – New You Patience Reinvent Yourself Tuning into Emotions Unlocking your Visual Ability Psychic and Paranormal Developing ESP Hypnotic Mediumship Inner Truth (Meditation Script) Meeting Your Spirit Guide Out of Body Experience Psychic Ability Psychic Protection Juvenile Diabetes Management Magic Carpet Induction Magic TV Perfect Parenting Problem Solving Oak Tree Opposition Defiance Disorder Safe Sleeping School Phobia Selective Mutism Secret Place Sick Sibling Jealousy Teenage Time Management Thumb Sucking Thumb Sucking 3 Regression and Progression Affect Bridge Technique Age Regression Automatic Writing Back to the Womb Candle Gazing Celebration Chakra – Regression Christos Technique Crystal Revelation Earth Magic Future Life Progression Future Projection Hidden Files Higher Consciousness Karma Life Script Memorabilia Past Life Rainbow Past Life Regression Path of Life Rainbow Regression Regression Regression Script The Time Machine Tree of Life Confidence Blushing Bullying Circle of Confidence Confidence Confidence Building Confidence for Dating Confidence for Hypnotherapists Confidence (Longer Version) Confidence at Work Confidence – Crystal Ball Confidence – Garden of Life Ego Strengthening Increased Self Esteem Making Decisions Powerful Public Speaking Self Belief (Protective Shield) Stuttering The Steam Train Timidity Timidity (longer version) Deepeners Amnesia – Creating Best Friend Blackboard Candle Cascading Waterfall Colors Relationships Accepting Alcoholism Attracting Love Co-dependency Dealing with Divorce Draw Love into Your Life Forgetting an Ex-Lover Hypnosis for Lovers Inner Child Jealousy Jealousy – Full Version Moving on in a Relationship Overcome Marital Abuse Perfect Partnership Possessiveness Rebuilding Trust Relationships Unrequited Love Dream Destination Horse Deepener Jumbo Playing Card Experience Lagoon The Lift Numbered Staircase – Deepener Old Oak Tree Puppet Seven Doors Ski Slope Stairway to Heaven The Playground The Staircase The Star The Twenty Six Step Deepener Self Hypnosis Hypnotize Yourself Complete Guide to Self Hypnosis Exams Driving Test Driving Theory Test Nerves Exam Nerves Exam Success Practical Exams Stress-free Studying Test Anxiety Sexual Problems Cross Dressing Confidence Erectile Dysfunction Frigidity Healing the Survivor of Child Abuse Impotence Increased Libido Intimate Sex Masturbation Addiction Premature Ejaculation Rape Recovery Saying No to Sex Sexual Confusion Sexual Fulfillment Vaginismus Fears and Phobias Agoraphobia Claustrophobia Revised Fast Phobia Technique (NLP type) Fearless Flying Fear of Anaesthesia Fear of Authority Fear of Balloons Fear of Bees or Wasps Fear of Being Alone Fear of Birds Fear of Blood Fear of Bodily Functions Fear of Buttons Fear of Cats Fear of Commitment (Parts Therapy) Fear of Criticism Fear of Crowds Fear of the Dark Fear of the Dark for Children Skin Problems Acne Cellulitis Eczema Excessive Sweating Facial Cysts Healthier Complexion Hives Itching Psoriasis Psoriasis Warrior Rosacea Skin Problems Warts – Elimination Sport & Pastimes Back Handspring, perfecting Better Basketball Better Snooker Better Rock Climbing Bike Riding Confidence Boxing Boost Championship Cricket Fear of Death Fear of Dental Treatment Fear of Doctor’s & Dentists (White Coat Syndrome) Fear of Dogs Fear of Driving Fear of Eating in Public Fear of Escalators Fear of Failure Fear of Fainting Fear of Falling over whilst Walking (Balance) Fear of Fear Fear of Flying Fear of Flying (Everyday) Fear of Flying (3) Fear of Germs Fear of Insects Fear of Inserting Contact Lenses Fear of Inserting Eye Drops Fear of Internal Examinations Fear of Intimacy Fear of Going Places Fear of Heights (or Bridges) Fear of Hospitals Fear of Injections Fear of Lifts/Elevators Fear of Lizards Fear of Long Flights Fear of Loud Noises Fear of Monsters Fear of Moths Fear of Motorway (Freeway) Driving Fear of MRI Scan Fear of Needles Fear of Old Age Fear of Passenger Travel Fear of Pregnancy Fear of Rats and Mice Fear of Rejection Fear of Shopping Centres/Malls Fear of Sleep whilst Driving Fear of Snakes Fear of Spiders Fear of Spiders (for children) Fear of Success Fear of Talking on the Telephone Fear of Technology Fear of Thunderstorms Champion Darts Chess Master Endurance Training Exercise for Fun Excel at Sport Football Confidence Golf Improvement Hypnosis for Martial Arts Improve Yourself (Sports) Perfect Pitching (Softball) Perfect Poker Play Better Rugby Union Rugby League Running / Jogging Show Jumping Confidence Sport Improvement Swim with Hypnosis Tennis Improvement NEW Wrestling Excellence Stress and Anxiety Anxiety Release Anxiety Release Fast (NLP type) Balloon Negative Emotion Release Blow Away Stress Calm-mm Emotional Release Gagging Gagging 2 (Easy Swallowing) Guilt Complex Morbid Thoughts Nightmares Negative Release Negativity Negativity 2 Panic Attacks Post Traumatic Stress Disorder Silver Sack – Negativity Stress Stress Management Wash Away Stress Work Worries Worrying Suggestibility Tests Balloon and Book Fear of Travel Fear of the Underground/Subway/Metro Fear of Viruses Fear of Vomiting Fear of Water Fear of Water 2 Homophobia Phobias – Helping Your Clients to Overcome Phobia Release Social Phobia Cheek or Chin Finger Technique Time Lines Calendar Canvas Space Odysessy Train Journey Grief Anniversary Syndrome Bereavement (Loss of a Loved One) Loneliness Saying Goodbye Habits and Disorders ADHD (for Adults) Altitude Sickness Anorexia Anticipatory Nausea Appetite Increase Asperger Syndrome Bulimia Balloon Room OCD Bladder Control Bruxism Chewing Annoyance Compulsive Lying Creating Alternatives Depression Depression (Healing White Light) Dissociative Identity Disorder Drink Driving Aversion Dystonia Enuresis (Adults) Excessive Burping Insomnia Insomnia 1 Insomnia 2 Insomnia – Black Door Insomnia – Guardian Angel Knuckle Cracking Maintenance Insomnia Visualizations Balloon Ride Cairngorm Mountain Experience Cottage Garden Dolphin Dreams Fireside Visualization Football (for children) Forest Walk – Visualization Forest Walk – Full Version Holiday Stroll House of Life Jigsaw Lake Magical Stream Motorbike Visualization Mountain Glove anesthesia – Mountain Cabin Private Garden Rock Pool Roman Fortress Rose Sunset Swimming Temple of Ages The Paragliding Experience Tropical Island Wise Old Man Wolds Experience Zero Gravity Experience Weight Loss/Gain Control Room Easy Weight Loss Eating and Drinking More Slowly Emotional Eating Escape from Prison Mind Clutter Morning Person Motion Sickness Mouth/Cheek Biting Nail Biting Nail Biting 2 Nervous Cough Nervous Fainting Nervous Twitch Nicer Nails Obsessive Behavior Obsessive Compulsive Disorder Obsessive Compulsive Disorder (3) Restless Leg Syndrome Sea Sickness Sleep Talking Sleep Walking Shy Bladder Snoring for the Listener Snoring – Stopping Swallowing Pills with Ease Thought Stopping (for Unwanted Thoughts) Thumb Sucking (Adult) Trichotillomania (Compulsive Hair Pulling) Trichotillomania 2 Vertigo – Balancing your Body Exercise in your Sleep Fasting Fit, Trim and Healthy Healthy Eating Hypnotic Stomach Stapling Ideal Weight and Shape Letting go of Excess weight Motivation for Exercise NLP Type Approach Nocturnal Eating Personal Weight Loss Program Regaining Slimness Sensible Eating Slimmer You Speed Up Your Metabolism Timeline Slimming Ultimate Slimming Weight Gain for Women Weight Loss – Attic Weight Loss Maintenance Health Acid Stomach Allergies Alopecia Amenorrhea Arthritis Asthma Ataxia Bell’s Palsy Blood Pressure Brain Tumor Cancer Treatment Candida Overgrowth Chronic Fatigue Syndrome Colitis Colonoscopy Constipation Coping with Chemotherapy Crohn’s Disease Cyclic Vomiting Syndrome Cystitis Deep Vein Thrombosis Depression/Anxiety Combination Diabetes Diverticulitis Edema Emphysema Endometriosis Endoscopy Enjoy Fruit & Vegetables Essential Tremor Disorder Eyesight Improvement Eye Surgery (Whilst Awake) Fibroids Fibromyalgia Food Intolerance Fruit and Vegetable Aversion Gallstones Halitosis Hay Fever Headaches and Migraine Healing Angel Healing Script Health Matters Hepatitis Herpes HIV (Coping with) Hormone Imbalance Hypochondria Improve Immune System Increased Renal Function Indigestion Irritable Bowel Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable bowel syndrome Life Energy Lower Cholesterol Lupus (Auto Immune Disorder) Lymphedema Macular Degeneration Menopausal Symptoms Migraine Motor Neurone Disease Multiple Sclerosis Muscular Dystrophy Osteoporosis Pancreatitis Parkinson’s Disease Perimenopausal Arthalgia Phantosmia and Parosmia Polyneuropathy Post Surgery Post Nasal Drip Pre Menstrual Syndrome Pre Surgery Prostate Cancer Prostate – Body Journey Raynauds Disease Seasonal Affective Disorder (SAD) Scoliosis Shingles Sinusitis Sjogren’s Syndrome Sleep Apnea Speedy Healing (Broken Bones) Stroke Stomach Ulcers Tinnitus Turning off Unwanted Genes Urge Incontinence Varicose Veins

Hvem bruker hypnose?

Hvem som helst kan bruke hypnose – her har vi noen eksempler fra kjendisverdenen! Så la deg inspirere til å gjøre noe godt for deg selv!
B-kjendis: Donald Duck er i uke 28 i 2008 hos en hypnoterapeut for å oppføre seg bedre. Av enda mer virkelige personer kan vi nevne:
Aylar Lie var hos oss for å fjerne sukkersug, med både hund og kamerateam – og faktisk hele 5 norske verdensmestre har brukt oss de siste årene.
Vi har hatt flere stortingsrepresentanter – og lokalpolitikere fra Oslo og de nærmeste fylkene.
En av verdens største tenorer fløy til Oslo for et par år siden – for å fjerne premierenerver
Kongen, Mette-Marit og de andre kongelige: ingen av dem har vært hos oss (enda)
Orlando Bloom var så hektet på sjokolade som barn at moren hans ringte en hypnoterapeut for å få han til å stramme seg opp!
Kevin Costner fløy inn sin personlige hypnoterapeut til Hawai for å få kurert sjøsyken sin!
Tiger Woods sin mentale coach hypnotiserer ham for å få han til å blokkere ut distraksjoner og fokusere på golfbanen.
Mark Knopfler, Drew Barrymore, Ellen DeGeneres, Matt Damon og Charlize Theron har alle stumpet røyken ved hjelp av hypnoterapi!
Mozart skrev sin berømte opera «Cosi fan tutte» mens han var i hypnose.
Einstein oppfant relativitetsteorien under hypnose
Så kanskje du også vil prøve?