Ifølge forskning lider omkring 1,3 millioner nordmenn av kroniske smerter. (Kilde) Hypnose er sett på som den mest effektive ikke-farmakologiske metoden for smertelindring, og det er takket være hypnosens iboende kraftige effekt på smerter at hypnose er anerkjent av den tradisjonelle legevitenskapen, og er i bruk ved mange sykehus, også i Norge; Ullevål Universitetssykehus, Aker Sykehus, A-hus, Rikshospitalet – og sikkert mange vi ikke kjenner personlig. Hypnose brukes på smerteklinikker over hele verden – og som Norges fremste leverandør av hypnose så har vi et stadig økende fokus på behandling av smerter. Vi tilbyr både kurs, foredrag og behandling om dette temaet, og jobber kun etter metodikk som er basert på forskning og kliniske undersøkelser. (Jensen et al., 2008, Jensen, Barber, Romano, Hanley et al., 2005, Jensen et al., 2006) Hypnose kan, og bør ofte, være en del av behandling med målsetning om å påvirke de ulike deler ved profesjonell smertebehandling: smertereduksjon, økt aktivitetsnivå, bedret humør, bedret søvnkvalitet. Internasjonalt klassifiseres smerte i tre hovedtyper, nevropatisk (skader i nervesystemet), nociceptive smerte (skader i vev; muskler, hud osv.) – og psykogen smerte (stressvariabelt og forårsaket av psykologiske traumer og prosesser). Vi har lang erfaring, og jobber med alle tre typene. Pasienter har ofte flere typer smerte, og andre smertetilstander som ikke er så lette å putte i bås, uten at dette er problematisk for resultatene, eksempelvis fibromyalgi og CRPS-1 (complex regional pain syndrome type 1). Pfizer skriver ganske bra om kronisk smerte på sine websider.   Foredrag og kurs skreddersys etter faglig ambisjonsnivå, tidsforbruk, betalingsvilje og antall deltagere – mens behandling foregår 1:1 etter en metodikk som er beskrevet her. Viktig: Før behandling av kroniske smerter starter, vil vi gjøre en inntakssamtale for å utelukke kontraindikasjoner, og få et klart bilde av hvorvidt du vil ha utbytte av behandlingen. Deretter vil vi foreslå en tilpasset behandlingsplan som du kan ta stilling til – og vi vil med din tillatelse informere din lege / ansvarlige behandler for å sikre at vår behandling ikke er i konflikt med vedkommendes opplegg for deg. Typisk behandlingsforløp ved kroniske smerter består av et klinisk intervju og inntakssamtale som er standardisert, en time med oppdatering på den for deg seneste relevante forskning på smerte, og så en tilpasset behandling:

 1. Inntakssamtale. Her innhenter vi all informasjon vi trenger for å designe et optimalt behandlingsopplegg – og du får den informasjonen du trenger for å forstå på hvilke måter du kan bruke hypnose for å bedre situasjonen din; alene ved selvhypnose, med lydopptak på CD / MP3 laget av Remi Marents – og i løpet av 1:1 timene hos oss. Vi setter mål for behandlingen som vil danne grunnlaget for behandlingsopplegget, og vi fyller ut et smerte evalueringsskjema, og du underskriver fullmakt så vi kan sende beskjed til legen din. Totalt bruker vi 90 minutter på dette, og 30 minutter på å tilskrive legen din.
 2. Lære om smerte; hvordan skapes den, hvor i kroppen og hjernen skapes og behandles smerte, på hvilke måter kan smerteopplevelsen kan manipuleres for å gi deg en bedre hverdag. 60 minutter, og kan gjerne tas direkte før første sesjon av del 3 under, slik at du booker en dobbelttime.
 3. Selve behandlingsforløpet vil bestå av 60-minutters sesjoner normalt en gang per uke – og inkluderer komponenter fra de behandlingsmål som er satt i del 1, som typisk inkluderer en eller flere av de følgende:
 • Reduksjon av hvor alvorlig smerten oppleves
 • Reduksjon av i hvor stor grad du forstyrres av eller blir berørt av smerten
 • Redusert fokus på smerten
 • Økt evne til å ignorere smerte
 • Redusert oppfatning av utmattelse
 • Økt tro på at klienten har de evner og ressurser som kreves for å kontrolleresmerten og dens negative effekt på ens liv
 • Akseptere smerten (redusert tro på at å lete etter en medisinsk kur mot smerte som vil være effektiv, og at smerten må reduseres for at klienten skal kunne leve et meningsfylt liv)
 • Kontrollert tenking av positive smerte-relaterte tanker
 • Økt evne til å automatisk avbryte negativ grubling (katastrofetanker), og å erstatte disse med mer nyttige tankemønstre
 • Økt tro på at det er trygt å bevege seg og være aktiv, trass i smerten
 • Økt tro på at det er mulig å klare seg bra uten smertestillende medisiner
 • Økt selvtillit på egen evne til å klare seg godt alene uten andres smertelindrende behandling
 • Komme igang med og opprettholde muskelstyrkende og tøyende aktivitet / trening
 • Slutte å unngå bruk av eller bevegelse av en kroppsdel
 • Slutte å bruke "hvile" som respons på smerte, som å legge seg ned, sette seg, eller gå til et mørkt og stille rom
 • Økning av aktiviteter som klienten finner verdifulle
 • Opprettholde et akseptabelt aktivitetsnivå, på tross av smerten
 • Ikke tillate smerten å påvirke eller forstyrre andre aktiviteter
 • Økt evne til å styre innsovning og generell søvnkvalitet
Vi jobber som sagt etter en strukturert modell, og det finnes en arbeidsbok som vi ber deg kjøpe i forkant. Denne vil gjøre deg bedre i stand til å ha et optimalt utbytte av behandlingen, og gir mere informasjon enn det vi har tid til i timene du er hos oss, og den er svært god når det gjelder å bruke selvhypnose for å kontrollere smerter på lang sikt. Selv om du velger å ikke bruke oss på å bedre dine smerter, lover vi at du vil ha glede av denne boken. Her er link til å bestille boken for under 200.- hos Amazon, den kommer i posten på normalt 2 uker: Bestill arbeidsboken her

About Remi Marents

Remi Marents jobber som coach og psykoterapeut, og tar imot klienter på Majorstua i Oslo, i Tønsberg og via telefon eller Skype Video. Hoveddelen er individuelle timer, men parterapi utgjør en stadig større del av virksomheten. Avhengig av hva klienten har behov for, brukes kognitiv terapi, hypnoterapi, gestalt-terapi og coachingmodeller. For Remi er ikke teknikker eller formater viktig- det eneste som er viktig er å oppnå de resultater som ønskes på en best mulig måte. De fleste klienter vil på sin første time få skissert eksakt forløp for timene; hvor mange, når og hva skal skje- og så er det opp til deg som kunde å bestemme om det passer deg å gjøre det på den måten. Du trenger ikke henvisning for å få time hos Remi Marents.