Vår virksomhet beståri nesten 70% av å levere røykeslutt over 4 timer. Vi er svært gode på dette, det er sikkert grunnen til at vi er så etterspurte på røykeslutt. Mer enn 99% av de som gjennomfører vårt opplegg over 4 timer lykkes i å bli røykfrie ! Da etterspørselen og interessen for tiden er stor, anbefaler vi at du bestiller time et par uker før du kan tenke deg å begynne å trappe ned.
Henvendelse vedrørende spørsmål eller manuell timebestilling retter du tilkontoret: Telefon 22 69 19 00 i vanlig kontortid.

Ved at du kjøper timene samlet sikrer du at du lettere får timer når det passer deg.

Røykeslutt på en time

Etter mange forespørsler tilbyr virøykeslutt på “en time”. Riktignok vil timen være omkring 90 minutter, men du trenger ikke å komme flere ganger.

Fordelene ved dette er store for de som har vanskelig for å sette av tid til å komme til oss de 4 gangene vi vanligvis bruker. 

Dette er et tilbud utelukkende for de som er motivert selv for å slutte, og med dette opplegget vil du ikke ha noen nedtrapping – du slutter der og da. I gjennomsnitt vil 82% av de som gjennomgår denne behandlingen slutte for godt. Til sammenligning slutter omtrent 99% av de som bruker 4-timers modellen vår.

Du vil få en forsterknings-CD (inkludert i prisen), som en ekstra sikkerhet, men erfaringsmessig vil det nesten aldri være behov for den mer enn de første dagene.

Terapiforløp ved røykeslutt

“Kan hypnose brukes for å få meg til å slutte å røyke?” er det kanskje vanligste spørsmålet en hypnoterapeut får (ihvertfall vi). Svaret vi gir er at nei, det kan vi ikke. Det er det bare du som kan. Som hypnoterapeuter kan vi enkelt hjelpe deg til å slutte å røyke (samt selvsagt massevis av andre ting), men det er hele tiden du selv som avgjør om du skal lykkes. Vil du fortsette å røyke, så klarer ikke vi(heller) å tvinge deg.

Hvordan skjer røykeslutt med hypnose ?
En profesjonell hypnoterapeut vil bruke ca. 4 behandlinger med deg, avhengig av hvor mye du røyker i dag, og faktisk hvor raskt DU SELV VIL slutteog røyke. Over 90% av våre klienter følger denne modellen:

Første timen

Denne første “timen” er lengre enn de følgende, 60-70 minutter totalt. Du gjennomgår et inntaksintervju, du får innføring i praktiske detaljer, og du får svar på alle dine spørsmål om hypnose. Vi gjør noen ganger allerede i første timen hypnose sammen. Du slutter altså IKKE etter første timen, men du vil allikevel oppleve endringer i din røyking frem til neste time.

Andre Timen

Du vil nå komme tilbake for en litt korterehypnosetime, hvor du først ser på hva som har skjedd med røykingen din siden sist. Vi gjør hypnose sammen, og du vil etter denne timen drastisk redusere røykingen din frem til neste time, som er 7 dager senere.

Tredje timen

Denne timen kan gå på to måter, avhengig av hva som har skjedd siden sist. De fleste er nå nede i 10 sigaretter eller mindre daglig, og denne timen vil være din siste som røyker, men ikke din siste time med oss! Om du røyker mer enn 10 sigaretter daglig, vil denne timen inneholde det du trenger for å redusere røykingen din frem til neste time, som vil være om 3-5 dager.

Fjerde timen

Denne timen vil ligne på den forrige, og nesten alle de resterende er nede i under 10 sigaretter per dag, og da blir dette stoppe-timen. Hvis ikke, vil vi bruke hypnosetimen til å spørre underbevisstheten din om du virkelig ønsker å slutte å røyke. Er svaret ja, vil du få tilbud om INNTIL to timer til, er svaret nei, vil vi foreslå at du avbryter behandlingen, fordi det ikke er mulig for en hypnoterapeut å tvinge deg mot din vilje. Heldigvis.

Forsterkningstimer

Det som står her gjelder alle våre produkter, vi beskriver her oppfølging etter røykeslutt. Spesielt ved vektreduksjon er forsterkningstimer populært.
De fleste som har sluttet å røyke, vet at det ikke er uvanlig for noen å “sprekke”, kanskje flere år etter at de har sluttet. Sprekken kommer ofte etter en periode hvor du har merket at viljestyrken din blir svakere når det gjelder røyking, eller hvis noe svært stressende/traumatisk skulle inntreffe. For mange er det en ekstra trygghet i oppfølging, og vi tenker at dette er en viktig del av det tilbudet som sikrer at du er røykfri også på lang sikt.
For å støtte deg har vi ulike forslag, bl.a. kan du
1. kjøpe en forsterknings CD / lydfil fra oss
2. du kan få en enkelt forsterkningstime
3. du kan samtidig som du setter opp dine fire behandlingstimer be om en “oppfølgingspakke” – det kan være en enkelttime i kvartalet over 12 måneder, eller det kan være 6 månedlige timer og deretter 3 timer, en gang annen hver måned
Vi lever av at du lykkes, så vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg, om du merker at du trenger mer støtte en gang i fremtiden.

About Remi Marents

Remi Marents jobber som coach og psykoterapeut, og tar imot klienter på Majorstua i Oslo, i Tønsberg og via telefon eller Skype Video. Hoveddelen er individuelle timer, men parterapi utgjør en stadig større del av virksomheten. Avhengig av hva klienten har behov for, brukes kognitiv terapi, hypnoterapi, gestalt-terapi og coachingmodeller. For Remi er ikke teknikker eller formater viktig- det eneste som er viktig er å oppnå de resultater som ønskes på en best mulig måte. De fleste klienter vil på sin første time få skissert eksakt forløp for timene; hvor mange, når og hva skal skje- og så er det opp til deg som kunde å bestemme om det passer deg å gjøre det på den måten. Du trenger ikke henvisning for å få time hos Remi Marents.